از من بپرسید

شما میتوانید سوالاتتان درمورد زمینه کاری، بهبود فردی و تعیین استراتژی سازمانی خود را از طریق آدرس ایمیل faratarazman@info.com از ما بپرسید.

تیم کارشناسی مجموعه فراتر از من در اسرع وقت پاسخگویه سوالات شما خواهد بود.